ARAMA
Demirözü Belediyesi

İHALE İLANI

Geri

İHALE İLANI

4 Temmuz 2024
DEMİRÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
1 İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve aşağıda bilgileri yer alan 22 adet taşınmazın satış ihalesi 17.07.2024 tarihinde gösterilen saatlerde 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usülü ile Demirözü Belediyesi Meclis Odasında yapılacaktır.
2 Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Demirözü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir.
3 İsteklilerin her taşınmaz mal ihale dosyası için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar Geçici Teminat Makbuzu,Belediye Borcu Yoktur Belgesi, Yerleşim Yeri Belgesi, İmzalı Şartname, Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarası,  tüzel kişilerin ise Vergi kimlik Numarası ile komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.
4 Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
5 İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6 İhale ilanları www.  www.demirozu.bel.tr adresinden   görülebilir. Tel.: 0(458) 411 60 03 İlan Olunur.
SIRA NO BULUNDUĞU YER CADDE / SOKAK CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ M² BELEDİYE HİSSESİ İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Esentepe Mahallesi Asmalı Sok. Arsa 947 1     383,33 -m² Tam  Konut Alanı (Bitişik Nizam 3.Kat) 241.812,90 -TL 7.254.39 -TL 17.07.2024 13:10
2 Esentepe Mahallesi Baha Sok. Arsa 984 2     399,98 -m² Tam  Konut Alanı (Bitişik Nizam 2.Kat) 69.996,50 -TL 2.099,90 -TL 17.07.2024 13:20
3 Şirin Mahallesi Pazar Sokak Arsa 1712 59 1.074,83 -m² Tam Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 542.789,15 -TL 16.283.69 -TL 17.07.2024 13:30
4 Şirin Mahallesi Pazar Sokak Arsa 1712 60 1.130,56 -m² Tam Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 570.932,80 -TL 17.127.98 -TL 17.07.2024 13:40
5 Şirin Mahallesi Pazar Sokak Arsa 1712 61 1.075,42 -m² Tam Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 543.087.10 -TL 16.292.61 -TL 17.07.2024 13:50
6 Şirin Mahallesi Pazar Sokak Arsa 1712 62 1.094,15 -m² Tam Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 552.545,75 -TL 16.576.37 -TL 17.07.2024 14:00
7 Şirin Mahallesi Pazar Sokak Arsa 1712 63 1.091,27 -m² Tam Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 447.420,70 -TL 13.422.61 -TL 17.07.2024 14:10
8 Şirin Mahallesi Pazar Sokak Arsa 1712 64 1.085,00 -m² Tam Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 444.850,00 -TL 13.332.62 -TL 17.07.2024 14:20
9 Şirin Mahallesi Pazar Sokak Arsa 1712 65 1.092,61 -m² Tam Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 551.768,05 -TL 16.553.04 -TL 17.07.2024 14:30
10 Şirin Mahallesi Pazar Sokak Arsa 1712 66 1.109,17 -m² Tam Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 560.130,85 -TL 16.803.93 -TL 17.07.2024 14:40
11 Şirin Mahallesi Pazar Sokak Arsa 1712 67 1.060,57 -m² Tam Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 535.578,85 -TL 16.067.37 -TL 17.07.2024 14:50
12 Şirin Mahallesi Pazar Sokak Arsa 1712 68 1.106,46 -m² Tam Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 558.762,30 -TL 16.762.87 -TL 17.07.2024 15:00
13 Şirin Mahallesi Pazar Sokak Arsa 1712 69 1.091,33 -m² Tam Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 551.121,65 -TL 16.533,65 -TL 17.07.2024 15:10
14 Şirin Mahallesi Pazar Sokak Arsa 1712 70 1.098,69 -m² Tam Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 554.838,45 -TL 16.645.15 -TL 17.07.2024 15:20
15 Şirin Mahallesi Pazar Sokak Arsa 1712 71 1.098,70 -m² Tam Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 554.843,50 -TL 16.645,31 -TL 17.07.2024 15:30
16 Şirin Mahallesi Pazar Sokak Arsa 1712 72 1.098,69 -m² Tam Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 554.838,45 -TL 16.645.15 -TL 17.07.2024 15:40
17 Şirin Mahallesi Pazar Sokak Arsa 1712 73 1.077,34 -m² Tam Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 441.709,40 -TL 13.251.28 -TL 17.07.2024 15:50
18 Şirin Mahallesi Pazar Sokak Arsa 1712 74 1.110,31 -m² Tam Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 455.227,10 -TL 13.656.81 -TL 17.07.2024 16:00
19 Şirin Mahallesi Pazar Sokak Arsa 1712 75 1.083,66 -m² Tam Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 547.248,30 -TL 16.417.45 -TL 17.07.2024 16:10
20 Şirin Mahallesi Pazar Sokak Arsa 1712 76 1.083,67 -m² Tam Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 547.253,35 -TL 16.417.60 -TL 17.07.2024 16:20
21 Şirin Mahallesi Pazar Sokak Arsa 1712 77 1.083,67 -m² Tam Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 547.253,35 -TL 16.417,60 -TL 17.07.2024 16:30
22 Şirin Mahallesi Pazar Sokak Arsa 1712 78 1.092,26 -m² Tam Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı 551.591,30 -TL 16.547.74 -TL 17.07.2024 16:40
                         
                         
Not: Satılacak olan arsalarda  Elektrik, Su ve Kanalizasyon Bulunmaktadır.