Bilgi Edinme Müracaatını aşağıdaki form aracılığıyla yapabilirsiniz.

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik