ZABITA MEMURU ATANMASINA İLİŞKİN İLAN DÖKÜMÜ

07-09-2020

Zabıta Memuru Atanmasına İlişkin İlan Dökümü

Demirözü Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yolu ile Zabıta Memuru alımında adayların, KPSS puanları ve sözlü ve uygulamalı sınav notlarının ortalaması alınmak suretiyle Sınav Kurulunca belirlenen başarılı asil adaylara ait liste ektedir.

Yapılan Sınav sonucunda asil olarak kazanan adayların "Genel Açıklamada" yer alan belgeler ile birlikte 08/09/2020 - 25/09/2020 tarihleri arasında Demirözü Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Asıl listede yer alan adayların süresi içinde başvurmaması ve ya görevlerine başlamalarına engel bir durumun tespiti halinde atama işlemleri iptal edilecektir.

Atama için öngörülen koşullara uymayan ya da gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır. Atanmış olsalar dahi, atanma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlamayanların atama işlemleri iptal edilecektir.

Zabıta Memur Atanmasina İlişkin Duyuru (Tam Metin İçin Tıklayın).

Zabıta Memuru Asıl Liste İçin Buraya Tıklayın.