ZABITA MEMURU ATANMASI

26-08-2020

Zabıta Memuru Atanması

T.C. 

DEMİRÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  

Belediyemiz tarafından Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/Ç maddesi ve Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’nın 16.06.2020 tarih E.122562 sayılı atama iznine istinaden zabıta memuru atanmasıyla ilgili olarak yapılan başvurular değerlendirilmiş olup aşağıda ismi yazan kişiler sınava girmeye hak kazanmıştır.

 

 Adı-Soyadı 

 KPSS-P3 Puanı 

 Başvuru No 

 Ahmet Emin KESKİNOĞLU 

 64.50 

 1